توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع آجر از لحاظ جنس


آجر یا آجور یا آگور واژه ایست یونانی که به خشت هایی می‌گفتند که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید) و به وسیله پختن این خشت ها، نوشته‌ها را بر روی آن پایدار می‌کردند.
مشخص نیست که آجر برای اولین بار از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفته است؛ گمان می‌رود انسان های اولیه با مشاهده پخته شدن گل مجاور اجاق های خود و دیدن اینکه گل پخته شده سختتر از کلوخه‌های کنار خود می‌گردید پی به خواص و روش تهیه آجر برده باشند.

فهرست :
مقدمه
آجر فشاری
آجرهای ماشینی‌
آجر سفالی
‌آجرهای قدیمی
آجر نظامی
آجر ختایی
آجر شکری
آجر لعابی
آجر نسوز
آجر ماسه آهکی
آجر جوش
محاسبات آجر چینی
محاسبه مقدار آجرها در هر مترمکعب دیوار
انواع آجرها از نظر شکل
نوع ملات‌های مصرفی