توضیحات کامل :

پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
ارزش ها و مفاهیم بنیادی مدل EFQM
1- نتیجه گرایی
تعالی دستیابی به نتایجی است که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد.
2 - مشتری مداری
تعالی خلق ارزش های مطلوب مشتری است.
3 - رهبری و ثبات در مقاصد
تعالی رهبری دور اندیش و الهام بخش، همراه با ثبات در مقاصد است.
4 - مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها
تعالی مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط و به هم پیوسته است.
5 - توسعه و مشارکت کارکنان
تعالی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
6 - یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
تعالی به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از یادگیری است.
7 - توسعه همکاری های تجاری
تعالی توسعه و حفظ همکاری هایی است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند.
8 - مسؤولیت اجتماعی سازمان
تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می کند و تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه است.
و...

فهرست مطالب:
ارزش ها و مفاهیم بنیادی مدل EFQM
نگاهی کلی به مدل EFQM
عملکرد و تعالی
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد و ارزیابی تعالی
برگه امتیاز متوازن
تاریخچه برگه امتیاز متوازن
واژگان برگه امتیاز متوازن
نمونه ای از برگه امتیاز متوازن
مطالعه موردی
برخی از مشخصه های کیفیت برگه امتیاز متوازن
برخی از اهداف برگه امتیاز متوازن
فواید برگه امتیاز متوازن
سطوح استفاده از برگه امتیاز متوا زن (APQC - 2002)
استقرار برگه امتیاز متوا زن
عوامل کلیدی موفقیت برگه امتیاز متوازن (APQC - 2002)
فرایند شش مرحله ای توسعه برگه امتیاز متوازن
برخی از دستاوردهای استفاده از برگه امتیاز متوازن
برخی از تعاریف

این فایل با فرمت پاورپوینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.